กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นฯ  ประจำปี ๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี ๒๕๖๓ 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบัวเชด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบัวเชด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 
พิธีพลีกรรมตักน้ำ ที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
พิธีพลีกรรมตักน้ำ ที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  
โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
“วันท้องถิ่นไทย” ปี ๒๕๖๒
“วันท้องถิ่นไทย” ปี ๒๕๖๒  
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
ต้อนรับคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลบัวเชด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลบัวเชด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบััติการ ๖๐ วัน
กิจกรรมตามแผนปฏิบััติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการในเขต อบต.บัวเชด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการในเขต อบต.บัวเชด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด 
เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
โรงพยาบาลบัวเชดมอบขนมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงพยาบาลบัวเชดมอบขนมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 โครงการบูราการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพือดูแลประชาชน
โครงการบูราการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพือดูแลประชาชน  
ตรวจรับงานโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสุข หมู่ 12
ตรวจรับงานโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสุข หมู่ 12 
ตรวจรับงานโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออด หมู่ 11 และหมู่ 10 บ้านโนนสังข์
ตรวจรับงานโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออด หมู่ 11 และหมู่ 10 บ้านโนนสังข์ 
ตรวจรับงานโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวขุนจง หมู่ 2
ตรวจรับงานโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวขุนจง หมู่ 2 
การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม
การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 
วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 อำเภอบัวเชด นายอำเภอบัวเชด พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรม ช่วงเช้า 1.ทำบุญตักบาตร
วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 อำเภอบัวเชด นายอำเภอบัวเชด พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรม ช่วงเช้า 1.ทำบุญตักบาตร 
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งรับทราบปัญห
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชดพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งรับทราบปัญห 
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าฯพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าฯพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด 
โครงการศูนย์อุปกรณ์กีฬาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด
โครงการศูนย์อุปกรณ์กีฬาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด  
ชำระภาษี
ชำระภาษี 
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”  
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนแกนนำ 4 ดี (4 D) รู้รักสามัคคีพัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนแกนนำ 4 ดี (4 D) รู้รักสามัคคีพัฒนาท้องถิ่น 
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.