กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธ™เธฒเธขเธ
______________________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก คูณ ไชยเชษฐ์
 
 

 สวัสดีครับ  ท่าน พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่านครับ

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาตำบล  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ชาวตำบลบัวเชด  ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด  กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการทำงาน  ให้บังเกิดผลสำเร็จ  โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆ กับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน     โดยเริ่มที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งในเรื่องการศึกษา  ด้านสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต   ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ   นอกจากนี้

กระผมและคณะผู้บริหาร  ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ๆ  โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง อบต. จัดขึ้น  จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ชาวตำบลบัวเชดเป็นสำคัญ  ที่ได้ช่วยกันผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง  โปร่งใส เห็นผลชัดเจน  ก็จะเกิดขึ้นและประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่านอย่างแน่นอน

กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลสวนหลวงด้วยดีเสมอมา  อันเป็นหลักการพัฒนา ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยังยืนสืบต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

                                                                                    คูณ  ไชยเชษฐ์


 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   01-09-2560

 

 
   
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.