กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่​ 11​ กันยายน​ 2562​ ณ.โรงเรียน​บ้าน​ออด​ราษฎร์​สามัคคี​ ตำบล​บัวเชด​ อำเภอ​บัวเชด​ จังหวัด​สุรินทร์​ องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​บัวเชด​ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ​ในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี​ให้กับเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงามเป็นอนาคตของชาติ ปัจจุบัน​การทุจริต​คอรัปชั่น​เป็นปัญหา​ที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรง​และฝังรากลึก​ เป็นปัญหา​ที่สะท้อน​วิกฤติ​ด้านคุณธรรม​จริยธรรม​ของคนในสังคม​ ดังนั้น​ องค์การ​บริหารส่ว​น​ตำบล​บัวเชด​ จึงได้จัดโครงการ​สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน(โตไปไม่โกง)​ เพื่อให้เด็กและเยาวชน​มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ยอมรับพฤติกรรม​การทุจริต​คอรัปชั่น​และกลโกงทุกรูปแบบ​ อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก​ที่ดีมีความซื่อสัตย์​สุจริต​ยึดมั่นในการทำความดี​ เกิดทัศนคติ​ที่ดี​ มีคุณธรรม​ จริยธรรม​ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า​ โดยมีนักเรียนโรงเรียน​บ้าน​ออด​ราษฎร์​สามัคคี​เข้าร่วมอบรมจำนวน​ 80​ คน
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.