กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายกีรติ  	เปล้ากระโทก
นายกีรติ เปล้ากระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด
นายธนายงค์  	ปรักเจริญ
นายธนายงค์ ปรักเจริญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายรุ่ง  	ภูผา
นายรุ่ง ภูผา
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
นายรุ่ง  	ภูผา
นายรุ่ง ภูผา
สมาชิกสภา อบต.ม.1
นายกีรติ เปล้ากระโทก
นายกีรติ เปล้ากระโทก
สมาชิกสภา อบต.ม.1
นายสมจิตร์  	รักพร้า
นายสมจิตร์ รักพร้า
สมาชิกสภา อบต.ม.2
นายสง่า  	สุกลมใส
นายสง่า สุกลมใส
สมาชิกสภา อบต.ม.2
นายธรรศธรณ์  	ผาสุก
นายธรรศธรณ์ ผาสุก
สมาชิกสภา อบต. ม.3
นายน้อย  	มาลาศรี
นายน้อย มาลาศรี
สมาชิกสภา อบต. ม.3
นายปราโมทย์   	อินทรจักร์
นายปราโมทย์ อินทรจักร์
สมาชิกสภา อบต.ม.4
นายเกียน  	สิงโตทอง
นายเกียน สิงโตทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.4
นายวิวัฒน์  	แก้วดี
นายวิวัฒน์ แก้วดี
สมาชิกสภา อบต.ม.5
นางงา  	ตำทอง
นางงา ตำทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.5
นายเกษมศักดิ์  	สิงโตทอง
นายเกษมศักดิ์ สิงโตทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.6
นายธนายงค์ ปรักเจริญ
นายธนายงค์ ปรักเจริญ
สมาชิกสภา อบต.ม.6
นายสรรค์ ทองไพรวรรณ
นายสรรค์ ทองไพรวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ม.7
นางมะลิ  	ทองไพรวรรณ
นางมะลิ ทองไพรวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ม.7
นายเสมียน  	มีดี
นายเสมียน มีดี
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายรัตน์  	สามารถ
นายรัตน์ สามารถ
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายชวาน  	จันทะมล
นายชวาน จันทะมล
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายชลาด  	แพงสุภา
นายชลาด แพงสุภา
สมาชิกสภา อบต. ม.9
นายรวมชัย  	สุกลมใสย์
นายรวมชัย สุกลมใสย์
สมาชิกสภา อบต. ม.10
นายรีย์ 	ราชรักษ์
นายรีย์ ราชรักษ์
สมาชิกสภา อบต. ม.10
นางสำรวม  	สามพิมพ์
นางสำรวม สามพิมพ์
สมาชิกสภา อบต. ม.11
นางจันทร์รัตน์  	หล่อแหลม
นางจันทร์รัตน์ หล่อแหลม
สมาชิกสภา อบต. ม.11
นายชุมนุม  	จิตรสะอาด
นายชุมนุม จิตรสะอาด
สมาชิกสภา อบต. ม.12
นายบุญชาย  	ศิริสุข
นายบุญชาย ศิริสุข
สมาชิกสภา อบต. ม.12
นายสรร  	ไชยสอน
นายสรร ไชยสอน
สมาชิกสภา อบต. ม.13
นางสาวลลิตา  	วงศ์ใหญ่
นางสาวลลิตา วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภา อบต. ม.13
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.