กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างบุคลกร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 รวมเอกสารประเมิน ITA
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวบังอร บุญเนือง
นางสาวบังอร บุญเนือง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภิญญามาศ แก้วสว่าง
นางสาวภิญญามาศ แก้วสว่าง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอธิติยา ยะมะหาร
นางสาวอธิติยา ยะมะหาร
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ.ส.อ.วิมล ท่อนแก้ว
จ.ส.อ.วิมล ท่อนแก้ว
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ.ส.ต.เดชบดินทร์ ชื่นสว่าง
จ.ส.ต.เดชบดินทร์ ชื่นสว่าง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวุฒิชัย  	 ไชยเชษฐ
นายวุฒิชัย ไชยเชษฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเหลือ  	นาเนตร
นายเหลือ นาเนตร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สวนกลาง
นายชัยภัทร  	 ศรีพรหม
นายชัยภัทร ศรีพรหม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายประยุทธ์  	คำพะนา
นายประยุทธ์ คำพะนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายบุญช่อ 	เศษเสาร์
นายบุญช่อ เศษเสาร์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นางพันทนา  	ไชยศรีษะ
นางพันทนา ไชยศรีษะ
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.